Solcelleanlæg

Et solcelleanlæg er en simpel, støjfri og forureningsfri energikilde, der producerer elektricitet af solens lys. Når solcelleanlægget producerer elektricitet, dækker det hele eller dele af husstandens elforbrug, hvorefter elregningen reduceres.

Hvis solcelleanlægget ikke producerer tilstrækkelig elektricitet til at dække elforbruget, så købes el på nettet som sædvanlig.

Elregningens størrelse og dermed besparelsen/gevinsten ved at have et solcelleanlæg, afhænger af hvor stor en ydelse solcelleanlægget har, målt i kWp, og hvor høj den aktuelle elpris, målt i kWh, inkl. afgift og moms er. Jo højere kWh-pris jo større gevinst.

Inden du beslutter dig for at investere i et solcelleanlæg

er der et par forhold, du bør overveje. Først og fremmest bør du overveje, om der er forhold, der kan begrænse mulighederne for et solcelleanlæg.

· Er husets tagflade optimalt placeret i forhold til solen
· Er der træer, bygningsdele el.lign. der kan skygge for solcelleanlægget?
· Er der forhold i lokalplanen eller fredningszoner,der kan begrænse mulighederne for at opsætte solcelleanlæg?

Når du beslutter at investere i et solcelleanlæg, skal kommunen som udgangspunkt ikke involveres. I enkelte tilfælde kan lokalplanen dog foreskrive dette.

Hvis du er i tvivl, hjælper vi dig gerne med at afklare spørgsmålet.

Vores kompetencer er mange
og vores faglige stolthed stor!